Drakenstein gemeente is van die begin van 2020 in ‘n brugproses onder begeleiding van Louwrens
Scheepers as die brugleraar. Covid 19 het sy merk ook op die proses gelaat en wat aanvanklik
bedoel was om ‘n 9 maande proses te wees, het nou ‘n twee jaar proses geword.
Die brugleraar begelei die gemeente in ‘n oorgangstyd. Dit is ‘n proses waarin die gemeente vorige
ervarings (positief of negatief) verwerk en die huidige kultuur van die gemeente ontdek en beskryf
word. Die gemeente word gehelp om wyer, nuut, vars te dink – Koninkryksgerig!! Die gemeente
word uitgedaag om opnuut God se droom te droom vir die toekoms van die gemeente.

In die proses word veilige ruimtes geskep waar gemeenteleiers en lidmate kan onderskei waar die Gees van God beweeg.

Lees meer hier.