GEMEENTE NUUS

Epos

16    Carla Alberts
17    Werner Pretorius
17    Johan Rhode
18    Olivia Louw
19    Annemie Bruce
20    Henk Pretorius
22    Beréna Malherbe
22    Wilna Malherbe

16    Carla Alberts
17    Werner Pretorius
17    Johan Rhode
18    Olivia Louw
19    Annemie Bruce
20    Henk Pretorius
22    Beréna Malherbe
22    Wilna Malherbe

14    Anita Basson
15    Ami Christiaansen
15    Jonine Louw
16    Elsa Byleveld
17    Willy Karstel
17    Annatjie le Roux
18    Carole Theron

Die volgende

Diensgroepe vergader

die week:

Die volgende

Diensgroepe vergader

die week:

Bybelskool

Week 26 Des - 01 Jan    
   
26    Nicolai Smit
27    Bessie Deysel
28    Lynnette Britz
28    Erna Groenewald
30    Johan Grobbelaar
30    Tokkie Marx

Week 26 Des - 01 Jan    
   
26    Nicolai Smit
27    Bessie Deysel
28    Lynnette Britz
28    Erna Groenewald
30    Johan Grobbelaar
30    Tokkie Marx

Week 26 Des - 01 Jan    
   
26    Nicolai Smit
27    Bessie Deysel
28    Lynnette Britz
28    Erna Groenewald
30    Johan Grobbelaar
30    Tokkie Marx

17 - 23 Januarie

16    Nico Lerm
17    Wena de Jager
18    Bernie Arendse
19    Ruan de Jager
19    Louwrens Scheepers
20    Mieta Beyers
20    Armand Botha
20    Gretchen de Jager
20    Brandon Pekeur
20    Amber Webster-Louw
21    Eathine Mitchell
22    Barry van Dyk

IMG_6229.jpg

Louwrens Scheepers

Lucy-Anne Fourie

Brugleraar

Cobus Fourie

Skriba

Koster

Kallie Erasmus

unnamed.jpeg

Terreinwerker

Lucy Anne Fourie.jpg
unnamed.jpeg

Ena Koekemoer

Ena Koekemoer.jpg

Orrelis

Eredienste Sondagoggend 900 (5).png

Vir die wat meer wil weet...

Kategese: Laerskoolkinders ontmoet vir kinderkerk tydens die erdiens.  Hoërskoolkinders ontmoet na die oggenddiens vir ± 1 uur.

 

Doop: Op spesiale versoek, soos met leraar gereël.  

 

Huwelike: Reel met leraar en skriba minstens twee maande voordat datum en tyd finaal vasgestel

word.  

 

Begrafnisse: Spreek eers leraar en kerkkantoor voordat finale reëlings getref word.  

 

Siekebesoek: Skakel met leraar.

 

Dankoffers, e.a. gelde: T.o.v. u dankoffer is daar 2 opsies: self per koevert inbring / direk of elektronies in 

Bankrekening inbetaal (meld asb. u naam en waarvoor gelde bedoel is, bv. “U Naam, DO of GGO” – 

(Bankbesonderhede)

ABSA

Drakenstein Gemeente

Rekeningnommer: 400 580 022

 

Verhuring van Kerksaal: Kontak die koster, Cobus Fourie 082 379 2755.

 

Nuwe intrekkers /  Persone wat by hierdie gemeente wil inskakel: Kontak die kerkkantoor / leraar