GEMEENTE NUUS

22 - 28 Mei

Die volgende

Diensgroepe vergader

die week:

Die volgende

Diensgroepe vergader

die week:

Bybelskool

22    Beréna Malherbe
22    Wilna Malherbe
23    Piet Louw
27    Dillon Arendse
27    Marine Edwards

IMG_6229.jpg

Louwrens Scheepers

Lucy-Anne Fourie

Brugleraar

Cobus Fourie

Skriba

Koster

Kallie Erasmus

unnamed.jpeg

Terreinwerker

Lucy Anne Fourie.jpg
unnamed.jpeg

Ena Koekemoer

Ena Koekemoer.jpg

Orrelis

Eredienste Sondagoggend 900 (5).png

Vir die wat meer wil weet...

Kategese: Laerskoolkinders ontmoet vir kinderkerk tydens die erdiens.  Hoërskoolkinders ontmoet na die oggenddiens vir ± 1 uur.

 

Doop: Op spesiale versoek, soos met leraar gereël.  

 

Huwelike: Reel met leraar en skriba minstens twee maande voordat datum en tyd finaal vasgestel

word.  

 

Begrafnisse: Spreek eers leraar en kerkkantoor voordat finale reëlings getref word.  

 

Siekebesoek: Skakel met leraar.

 

Dankoffers, e.a. gelde: T.o.v. u dankoffer is daar 2 opsies: self per koevert inbring / direk of elektronies in 

Bankrekening inbetaal (meld asb. u naam en waarvoor gelde bedoel is, bv. “U Naam, DO of GGO” – 

(Bankbesonderhede)

ABSA

Drakenstein Gemeente

Rekeningnommer: 400 580 022

 

Verhuring van Kerksaal: Kontak die koster, Cobus Fourie 082 379 2755.

 

Nuwe intrekkers /  Persone wat by hierdie gemeente wil inskakel: Kontak die kerkkantoor / leraar