GEMEENTE NUUS 24 - 30 OKTOBER

Epos

16    Carla Alberts
17    Werner Pretorius
17    Johan Rhode
18    Olivia Louw
19    Annemie Bruce
20    Henk Pretorius
22    Beréna Malherbe
22    Wilna Malherbe

16    Carla Alberts
17    Werner Pretorius
17    Johan Rhode
18    Olivia Louw
19    Annemie Bruce
20    Henk Pretorius
22    Beréna Malherbe
22    Wilna Malherbe

Die volgende

Diensgroepe vergader

die week:

Die volgende

Diensgroepe vergader

die week:

Bybelskool

Verjaarsdae vir die week

24    Gerrit van der Westhuizen
27    Jack Vergottini
29    Susan Kriel
30    Anna-Marie Webster

Voorbidding

Bybelskool

Ons begin die week weer met ons Bybelskool. Woensdag 13 Oktober om 10:00. Sien jou daar!

Die volgende

Diensgroepe vergader :

Geen byeenkoms die week

Louwrens Scheepers

Lucy-Anne Fourie

Brugleraar

Cobus Fourie

Skriba

Koster

Kallie Erasmus

unnamed.jpeg

Terreinwerker

Ena Koekemoer

Ena Koekemoer.jpg

Orrelis

Eredienste Sondagoggend 900 (5).png

Vir die wat meer wil weet...

Kategese: Laerskoolkinders ontmoet vir kinderkerk tydens die erdiens.  Hoërskoolkinders ontmoet na die oggenddiens vir ± 1 uur.

 

Doop: Op spesiale versoek, soos met leraar gereël.  

 

Huwelike: Reel met leraar en skriba minstens twee maande voordat datum en tyd finaal vasgestel

word.  

 

Begrafnisse: Spreek eers leraar en kerkkantoor voordat finale reëlings getref word.  

 

Siekebesoek: Skakel met leraar.

 

Dankoffers, e.a. gelde: T.o.v. u dankoffer is daar 2 opsies: self per koevert inbring / direk of elektronies in 

Bankrekening inbetaal (meld asb. u naam en waarvoor gelde bedoel is, bv. “U Naam, DO of GGO” – 

(Bankbesonderhede)

ABSA

Drakenstein Gemeente

Rekeningnommer: 400 580 022

 

Verhuring van Kerksaal: Kontak die koster, Cobus Fourie 082 379 2755.

 

Nuwe intrekkers /  Persone wat by hierdie gemeente wil inskakel: Kontak die kerkkantoor / leraar